Newsletter 9/04/2021 – Trash

Skrald ved indgangen til kollegiet 

Husk venligst følgende så vi undgår at der ligger skrald overalt:
– benyt en container der er plads I, vi har 3 i alt 
– skub affald ned så låget ikke er halvt åbent, for at undgå at fugle hiver affald ud igen.
– I må kun benytte containere til eget køkkenaffald. Aldrig til møbler eller til affald som ikke er fra jeres daglige husholdning. Der ligger en genbrugstation her 

tak 

Emil / administrationen
Garbage by the entrance  Hi

Please remember the following to avoid rubbish everywhere:
– use a container that has space in it, we have 3 in total
– push waste down so that the lid is not half open, to avoid birds pulling waste out again.
– You may only use containers for your own kitchen waste. Never for furniture or waste that is not from your daily household. There is a recycling station here 

Thank you 

Emil / administration