Newsletter 13/03/2021 – Kakerlakker

VIGTIGT – læs venligst
 
Vi må desværre konstatere, at vi har en del lejemål, som er plaget af kakerlakker.
For at undgå en yderligere spredning, skal du venligst sørge for god hygiejne i dit lejemål:
1) Alle madvarer skal være pakket ind i tætte poser/beholdere, og ingen madvarer i kælderrum.
2) Rengør lejemålet ofte med vand og sæbe. Vask steder hvor snavs og madrester kan samles (under vask, i vasken, kogeplader, skuffer og skabe)
 
Såfremt du ser en kakerlak eller har mistanke om dette, skal du kontakte viceværten øjeblikkeligt via denne formular service.valbykollegiet.dk/
Han vil udlevere en insektspray til dig og evt. tilkalde skadedyrsbekæmper om nødvendigt.
 
Bemærk at du har en pligt til at informere udlejer om skadedyr, så snart du ser dem, så vi kan undgå at de spredes i bygningen.
 
 
—————————————————————
 
 
IMPORTANT – please read
 
Unfortunately, we have apartments that are plagued by cockroaches.
To avoid further spread, please ensure good hygiene in your apartment.
1) All food must be packed in tight bags/containers, & no food in the basement.
2) Clean the apartment frequently with soap and water. Wash places where dirt and food debris can collect (during washing, in the sink, hobs, drawers and cupboards)
 
If you see a cockroach or suspect this, contact the caretaker immediately using this link service.valbykollegiet.dk
He will hand out an insect spray to you and possibly summon pest control.
 
Please note that you have a duty to inform the landlord about pests as soon as you see them, so we can prevent it from spreading in the building.
 
 
Tak for forståelsen / thank you for understanding

Emil / administrationen